Idrettsuka 2022 er over etter ei flott uke. Stor takk til våre sponsorer som gjør det mulig å holde denne uka gratis med en mengde aktiviteter og godt kosthold gjennom hele uka.
Bjørnar Kvåle har styrt uka med stødig hånd og sammen med Hanne Stikbakke Kvåle og alle de 15 dyktige ungdommene som har vært engasjert, har det blitt skapt mange fine øyeblikk og ei fin uke for nærmere 70 barn i alderen 6-13 år.
Uten deres innsats og alle våre gode sponsorer hadde ikke dette vært mulig.

Takk til:

  • Innlandet Fylkeskommune
  • SpareBankstiftelsen Gran
  • Gjensidige Stiftelsen
  • Dr. Støren & Frus Legat
  • Brandbu Sanitetsforening
  • Kiwi Brandbu
  • Intersport Brandbu
  • Peppes Pizza Brandbu

 

 

Snart er vi i gang med å planlegge neste års idrettsuke, og nok en gang håper vi å skape ei ny gratis aktivitetsuke for barna.