Dag
Tid
Hvor
Hvem
Hva
Trenere
Mandag
Fleksistart 17:00-17:30
Slutt 18:30
Brandbu Barneskole
6-11 år
Generell friidrettstrening
Anne Amilie, Bente Mari, og Julie
Mandag
18:00-20:00
Oppvarming ute
18:00-18:30
Brandbu Barneskole
11-99 år
Spenst og styrke
Odd Arne, Kjel Jarle
Onsdag
16:30-18:00
Brandbu Idrettshall
11-99 år
Hurtighet, spenst og styrke
Odd Arne, Kjel Jarle
Onsdag
17:30-19:00
Jaren Skole
Ungdom med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne
Generell friidrettstrening
Kaja, Bente og Cecelie