Brandbu Idretsforening svømming er en del av Norges svømmeskole, som er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Klubber tilsluttet Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, basert på solid pedagogikk/metodikk, tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Svømme opplæringen tar utgangspunkt i barnets nivå og utvikler dette. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger. Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal bli svømmedyktige.

Norges Svømmeskole har fokus på

  • at svømmeopplæring skal være gøy
  • ferdighetsutvikling
  • svømmeteknisk utvikling
  • kognitiv utvikling

Våre svømmekurs er delt inn i to grupper

Nybegynner

Hovedmålet til denne gruppen er grunnleggende øvelser for vanntilvenning.
Alder på svømmerne i denne guppen er 5 år og opp til 12 år.

Videregående

Hovedmålet til denne gruppen er utvikle forskjellige svømmearter. 
Alder på svømmerne i denne guppen er 13 år og oppover.

Ønske om å konkurrere?

Hvis en gjennom gruppene finner ut at en allikevel ønsker å konkurrere kan en ta kontakt for å legge en plan.

Påmelding til våre svømmekurs gjøres via;

Trygg i Vann> 

Spørsmål kan sendes på e-post til: 

Svømming Bif eller på våre 

Facebook sider>