Babysvømming fra 0-2 år

Foto Norges svømmeforbund

 

Under følger en del viktig informasjon som vi ber dere lese nøye på forhånd.

SMITTEVERNREGLENE I FORHOLD TIL KURSDELTAKELSEN

Vi legger opp kursene slik at smittevernreglene overholdes;

PRAKTISK GJENNOMFØRING i forhold til garderober, dusj og basseng

Fremmøte utenfor hovedinngangen til svømmehallen; ca.20 min før oppgitt kurstiden (antibac-/håndhygiene, etc. Den skal alle bruke uansett om de har brukt dette når de gikk fra bilen)

Beskjed gis når dere kan gå inn til tomme garderober

Ca.12-13 min til skift og dusj

Kom inn til bassenget 2-3 min. før deres kurstid.

Dere får gå ned i bassenget når gruppen før dere går opp, som da kan gå inn til tomme garderober.

Ca 12-15 min til dusj og skift før dere må være ute av garderoben.

Neste gruppe kan så komme inn til tomme garderober.

Færrest mulig personer inn i anlegget.

Smittevern i svømmehallen 

 • Er du eller babyen syk og har luftveissymptomer skal dere bli hjemme

Praktisk info 

 • Hva er babysvømming?
 • Gode grunner til å delta på babysvømming
 • Når kan man starte med babysvømming?
 • Hvor henvender jeg meg for å begynne på kurs?
 • Første gang på babysvømming
 • Forberedelser hjemme

Hva er babysvømming og hva er hovedmålet?

Hovedmålet med babysvømmingen er å lære grunnferdigheter, tilpasset individuell personlighet og utviklingsnivå. 

Den røde tråden i babysvømming er:

 • Trygghet i vann
 • Trygghet under vann
 • Frihet og bevegelse i og under vann
 • Gripe tak i person, kant eller redskap
 • Vende tilbake til utgangspunktet
 • Hente luft, både i vannrett og loddrett leie
 • Svømme selv fra kant til kant

Babysvømming er en familieaktivitet og den er for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem.

Aktiviteten skal foregå på barnets premisser og vi er i vannet i 30 min.

Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktiviteter. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.

Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved babysvømming. På samme linje vurderer vi bilturen til og fra. 

Gode grunner til å delta på babysvømming

 • Det er gøy!
 • Alle har glede av vannets egenskaper på sitt eget nivå, og kan brukes som avkobling fra en ellers stressende hverdag
 • Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og/eller avkobling for både barn og voksne.
 • Vann er et element der vi kan bevege oss lett i alle retninger. Vi har stor frihet i bevegelsene. Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land. Han/hun frigjøres fra en sittende eller liggende stilling.
 • I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk stimulering. For ikke å snakke om muligheten familien har til sosialt samvær. Man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer.
 • Babysvømming (hvis den blir fulgt opp) gir familien ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann eller i tilknytning til vann senere i livet. 

Når kan man starte med babysvømming og hvor lenge holder vi på?
 De fleste som driver med babysvømming i Norge, setter en nedre aldersgrense på 6-8 uker, eller/og 4 kg (gjelder babys alder og vekt). Er temperatur og hygieniske forhold gunstige, trenger man altså ikke å sette noen nedre grense. Ta kontakt med svømmeklubben hvis du er tvil om du kan begynne med babyen din.

Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege.  

Hvem skal lede babysvømming?
 
Aktiviteten ledes av en autorisert instruktør.  

Hvor henvender jeg meg for å begynne på kurs?
 
Gå inn på https://www.tryggivann.no/ og meld dere på der. Søk etter babysvømming, Oppland, Gran, Brandbu if.  Direkte lenke til venteliste her; tryggivann.no - Ventelisteinfo

Første gang på babysvømming

Sett av god tid til besøket. Planlegg søvn og mating. En trøtt og sulten baby vil trives dårlig også i vannet.

Nytt i år er at dere må registrerer dere med telefonen i gangen når dere kommer. Dette for å registrere deltagere og i henhold til smittevernreglene. 

Ta med ekstra håndklær og regn med at det kan være vått der man skal sette fra seg babyen inne i hallen. Dere må selv ta med stellematter som babyen kan ligge på i garderoben. I vannet skal babyen ha på seg en liten tett badetruse. Trusen skal kunne fange opp eventuelt ukontrollert utslipp.

La babyen få god tid til å venne seg til svømmehallmiljøet. God kroppskontakt er det som får den til å føle seg mest trygg. Grundig kroppsvask er obligatorisk for alle før en går i vannet. Babyen trenger ikke kroppsvask før den går ut i vannet, men dusj gjerne med vann før dere går ut i hallen. Ta kontakt med instruktøren før dere går i vannet.

Etter bading skal du vaske eller skylle av klorvannet. Smør gjerne huden inne med litt fuktighetskrem til slutt.

Forberedelser hjemme
 
Før man går i bassenget er det viktig å forberede seg hjemme. Har man badekar kan man fylle det til randen og la babyen bevege seg her. Rommet bør være godt oppvarmet og minst mulig av babyens våte hud bør eksponeres i luft. Dersom en selv vil gå opp i karet sammen med babyen, bør en på forhånd ha vasket seg grundig.

Vel møtt!
Mvh Anja Broløkken
svomming@brandbuif.no