Fart - bilbelte - refleks - hjelm

  • Alle bruker sykkelhjelm til/fra trening og konkurranser
  • Alle bruker bilbelte til/fra trening og konkurranse
  • Alle bruker refleks/refleksvest til/fra trening og konkurranse
  • Alle Alle biler tilpasser farten i nærmiljøetda det er mange unge som ferdes etter veien til/fra trening og konkurranser

Trygg transport er en kampanje i regi av Gran kommune. Medlemmene er den største verdien for foreningen, og vi har ingen å miste! Derfor tar foreningene i denne kampanjen ansvar i trafikken.