Bli medlem i Brandbu Idretsforening

Meld deg inn via Min idrett. Her bruker du din idretts id eller lager ny bruker. Hvis du finnes registrert fra før, vil systemet finne deg og da skal du IKKE lage ny bruker men velge eksisterende.

Medlemskontingent og treningsavgif

Hovedlaget sender ut medlemskontingenten på kr. 100.- for medlemmer under 20 år og kr 200,- for øvrige. Den kan betales direkte i Min idrett eller på vedlagt innbetalings giro og i nettbanken. Er det foreldre som også ønsker å være medlemmer, kan de også melde seg inn via knappen under.

Bli medlem

Barneidretts- og klubbforsikring

På disse siden finner man informasjon om barneidretts- og klubbforsikring.                                                          Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om Barneidretts- og klubbforsikringer her. 

Klubbavtale og rabatter

Er du medlem av BIF og er aktiv i en av gruppene kan du oppnå rabatter på utstyr. Undergruppene har inngått egne avtaler med Intersport Brandbu. Klubbdressen til BIF får du kjøpt hos Intersport i Brandbu. De har også klubbgenser og fotballdrakt i klubbens farger.

Alle medlemmer har 10% rabatt på alle kjøp, gjelder ikke allerede nedsatte varer. 
For mer informasjon og priser.

Administrasjon av ditt medlemsskap

Ønsker du å administrere ditt eget eller et av dine barns medlemsskap kan logger du deg inn via denne siden.

Trenger du hjelp?

Du kan ta kontakt med medlemsansvarlig på e-post medlem@brandbuif.no eller din kontaktperson i den gruppen du ønsker å melde deg inn i. HUSK at du må bruke ditt hele og fulle navn, slik det er i folkeregisteret, din adresse, postnummer og sted, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse ved registrering eller henvendelse til oss.

Idrettens generelle Personvernerklæring