Brandbu Idretsforening ble stiftet 13. mai 1915 og er et allidrettslag som organiserer 6 undergrupper, med 1288 medlemmer pr. februar 2021.

Utviklingsplan for Brandbu Idretsforening

Målsetting

BIF skal tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for barn og voksne.

Virkemiddel

 • BIF skal/bør ta vare på alle utøvere uansett nivå fra 6 års alder. Aktiviteter for barn under 6 år skal være en del av en familieaktivitet. Barn opp til 12 års alder bør drive allsidige aktiviteter, iht. Norges Idrettsforbunds til enhver tid gjeldende bestemmelser som barneidrett.

 • AlleMed, prosjekt igjennom Norges Idrettsforbund for å forhindre utenforskap i idretten først og fremst på grunn av økonomiske barrierer. Brandbu Idretsforening har derfor kutte all treningsavgift i alle grupper for barn inntil det året de fyller 10 år.

 • BIF skal/bør tilrettelegge aktiviteter med tanke på individuell tilpasning for utøverne.

 • BIF bør bygge opp et støtteapparat rundt de forskjellige aktivitetene/utøverne ved å engasjere foreldre og andre interesserte.

 • BIF skal besørge vedlikehold og utbygging av anlegg.

 • BIF bør tilrettelegge og motivere for opplæring og kurs for støtteapparatet i de forskjellige aktiviteter, samt nødvendig samarbeid med andre organisasjoner.

Medlemsfordeler

Fordeler du kan oppnå:

 1. Gratis startkontingenter for 2 øvelser pr. dag i alle ute-stevner. (Men husk, stiller du ikke til start, må du selv betale startkontingenten).
 2. Gratis overnatting, eller tilskudd til overnatting ved større stevner.
 3. Støtte for å delta på treningsleir.
 4. Trenings og konkurransetøy til redusert pris. T- trøya får de aktive gratis.
 5. 10 % rabatt på varer i Intersport Brandbu.(Gjelder ikke tilbudsvarer) Når du har betalt årskontingenten, vil du få et medlemsbevis som ligger på MinIdrett
 6. Gratis trening i Brandbu idrettshallen, Stangehallen og på banen der du benytter klubbens kastredskaper og annet utstyr.

Som BIF - medlem forventes det at du:

 1. Benytter klubbens drakter med avtalt reklame.
 2. Stiller som hjelper på stevner og som instruktør for yngre nå du ikke selv deltar. ( Dette i et begrenset omfang. Fordeles etter avtale.)
 3. Vise god klubbfølelse og innsats i lag kamper og stafetter.
 4. Vise fin framferd og god sportsånd.
 5. Delta på våre få dugnader. Dette forventes også av foreldre.

Medlemskontingent og treningsavgifter

Hovedlaget sender ut medlemskontingenten på kr. 100.- for medlemmer under 20 år og kr 200,- for øvrige. Den kan betales direkte i Min idrett eller på vedlagt innbetalings giro og i nettbanken. Er det foreldre som også ønsker å være medlemmer, kan de også melde seg inn via Min idrett.