for barn i 1.-4. klasse 2020-2021

Nå er det igjen tid for idrettsskole! Vi håper mange har mulighet til å delta. Idrettsskolen er et fint og allsidig tilbud for barna. Her får de prøve seg på forskjellige idretter. Det er viktig å følge med på mail og BIF sin hjemmeside i forkant av aktiviteten, da tidspunkt og sted kan variere. Men det vil alltid være idrettsskole på onsdager. De ukene vi har svømming, er vi avhengig av hjelp fra noen foreldre til å sitte kantvakt til sikkerhet for barna. Dette avtales i forkant hver gang.

I forhold til lokale retningslinjer og hensynet til smittevern, har vi i dag bestemt at Idrettsskolen er utsatt ut året. Det er blant annet fordi det er vanskelig å dele opp gruppen i anbefalte kohorter, siden barna kommer fra forskjellige skoler og klassetrinn. Vi håper på et bedre 2021, så sees vi i januar.

Kontaktperson i BIF: 

Hanne Kvåle – 95171110

au1@brandbuif.no