Lekgruppa for barn fra 3-5 år, under skolepliktig alder.

All aktiviteten kommer til å være lekpreget og foregå inne i gymsalen på Brandbu Barneskole på tirsdager fra kl 17.00-18.00. 

Det er begrenset antall plasser så de som er påmeldt fra høsten 2021 får beskjed på sms så snart vi er klare.

Påmelding stoppet, fult

Kontaktperson i BIF: 

Hanne Kvåle – 95171110

au1@brandbuif.no

For at aktiviteten, barn og trener skal være dekket av Brandbu IF's forsikring så må alle deltagerne være medlemmer i Brandbu IF. Om medlemskap i Brandbu IF finner du her. Brandbu Idrettsforening (bli medlem)