Våre lagledere og trenere har anledning til å bruke styrkerommet for sine utøvere. Utøvere over 18. år kan også reserve til egen trening. Er du under 18 år SKAL alltid treningen overvåkes av trener-/lagleder som er over 18 år.

Dersom du ønsker å gjøre en reservasjon av styrkerommet må du ha en intern bruker i foreningen. Bruk kalenderfunksjon og reserver rom, (styrkerom). Du kan alternativt sende en e-post bestilling til dagligleder@brandbuif.no 

Praktisk informasjon:

Lokalet og inventar skal ryddes. Søppelbøtter tømmes og utstyr vaskes før og etter bruk.

Brukers ansvar:

  • Skadet utsyr meldes til dagligleder@brandbuif.no umiddelbart
  • Bruk av stereoanlegg er på eget ansvar og erstattes av bruker ved skader.

Smittevern-/hygiene

  • Utstyr vaskes før og etter bruk, det finnes papir, sprayvask og antiback
  • Bruk gjerne hansker ved trening
  • Er du syk eller har forkjølelsessymptomer skal du IKKE trene i rommet
  • Maks 5 personer i rommet slik at minst 1 meters avstand kan holdes ved trening