Vi har et begrenset tilbud om vanntilvenning for barn fra 3-5 år på fredager fra 16.00-17.00.

Ønsker du å være med? Ja da tar du kontakt med Steffen Mørtvedt på mobil 97074848 eller e-post st-mo@hotmail.no 

Dette er ikke en del av svømmeskolen så det er derfor ikke lagt ut på trygg I vann. 

Egenandel på kr. 20,- Vppses pr gang.