#VARSLING I IDRETTEN

Hvordan varsle om kritikkverdige forhold.

I Brandbu idretsforening skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Brandbu Idretsforening tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.
Les mer