Vi har behov for å knytte til oss en begynnerinstruktør som kan ta ansvar for svømmeskolen fra høsten 2021.

Alle klubber i Norges Svømmeskole skal ha utdannete instruktører. Minimumskravet til instruktører er Begynnerinstruktørutdanning. Dette dekker blant annet kursnivåene Vann, Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge.

De som skal arbeide med videregående kurs, Sel, Sjøløve, Delfin og Hai, må ha Videregående instruktørutdanning.

Har du lyst til å bidra er det hyggelig hvis du tar kontakt med daglig leder på e-post dagligleder@brandbuif.no