Styrkerommet i klubblokalene i kjelleren på idrettshallen er pusset opp og utsyr kjøpt inn. I tillegg trener gruppa i private treningslokaler hos leder Niklas Kanten.

Rekruttering

Foreløpig er det få medlemmer i gruppa, men de som er med trener jevnt og trutt. Her har det også vært strenge smittevernrestriksjoner, slik at det nå har vært en periode der det ikke har vært mulig å bruke felles utstyr, og det har helt klart vært en utfordring.

Gå til medlemsskap i Brandbu IF

Ren sport med gode holdninger

I styrkeløft stilles det strenge krav til holdningsskapende arbeid i forhold til antidoping arbeid. Der er det et krav at alle som skal delta i organisert trening og konkurranse, må ta Antidoping Norge sitt program for Ren utøver. Styrkeløftgruppa i Brandbu er den første hele gruppa som har gjennomgått programmet, veldig bra.

Styrkeløft jobber med å rekruttere til et nytt og spennende tilbud her på Brandbu. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med leder i styrkeløft Niklas Kanten på mobil 411 09 513 eller e-post styrkeloft@brandbuif.no