Viktig melding til dere som er (eller i år fyller) 13 år og eldre, og skal delta på friidrettsarrangement: HUSK å løse friidrettslisens. Da har du en forsikring som gjelder både i forbindelse med trening og konkurranser.

Klikk her: https://mosjon.friidrett.no/event/lisens2022#init

Det er to typer helårslisens tilgjengelig. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.