Med stadige lettelser i smittevern, karantene og testregime, tar vi nå steget og starter opp igjen med helsebading lørdag 29. januar kl. 09:00. Garderobene er oppe fra 08:30. Oppdaterte retningslinjer er

«Råd for voksne (Nytt)

  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
  • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.
  • Råd for alle
  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs, så langt det er mulig.»

Med bakgrunn i disse anbefalingen-/rådene og grønnt nivå i skolene, betyr det at vi kan bruke garderober med en hvis avstand. Den som føler seg syk eller forkjølet, må holde seg hjemme.