Dette er ikke en del av svømmeskoletilbudet, men et foreldre initiativ for denne aldersgruppa. Du kan ta kontakt med Steffen Inge Mørtvedt på mobil 97074848 eller e-post st_mo@hotmail.no for å sjekke om det er plass.

Har du fått plass og deltar må du være medlem i Brandbu Idretsforening, inmelding her; Brandbu Idretsforening (brandbuif.no)og betale en liten egenandel på kr. 20 pr. gang. Da bruker du Vipps og velger send til 711592 Brandbu if svømmegruppa og velger egenandel vanntilvenning, se bildet under;