Årsmøtet avholdes mandag 26.september kl. 19:00 i Storstua på Jens Røislies veg 5, 2760 Brandbu.

Fullstendig sakliste finner du nederst i denne artikkelen. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brandbu Idretsforening i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Brandbu Idretsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
mv., se Brandbu Idretsforenings lov. 

Skulle det være eventuelle spørsmål til innkallingen og dokumentene kan det rettes til leder Ove Nordberg på e-post dagligleder@brandbuif.no eller mobil 95291606.

I etterkant av årsmøtet vil styret informere litt rundt ansettelsen av ny daglig leder. Det vil da bli mulig å stille spørsmål om ønskelig.