Det gleder oss å se at det nye arrangementsverktøyet for idretten, iSonen, stadig tas i bruk av flere klubber – og etter tilbakemelding fra brukere, klubber og forbund har vi fått på plass ytterligere forbedringer.


Noen av disse er

  • Mulighet for salg av tjenester og produkter.
  • Kan betale for deltagelse ved bruk av kort eller Vipps.
  • Klasser og øvelser definert av særforbund kan brukes ved opprettelse av et arrangement.
  • Kontroll på oppmøtte deltagere.
  • Mulighet for arrangør å vise deltagerliste eksternt for eget arrangement.
  • Engangslisens kan legges til som produkt i arrangement og betales sammen med påmelding.
  • Klubb kan sende arrangement til godkjenning hos forbund før det blir publisert, og forbundet har mulighet til å godkjenne/avslå disse arrangementene.
  • Flere kan gis tilgang til å jobbe med innhold for samme arrangement.
  • Enkelt å sette opp tak for maks antall deltagere til et arrangement.

Her finner du en fullstendig oversikt over hva som er kommet av ny funksjonalitet, og hva som er i vente.

Vi minner om at iSonen vil erstatte arrangement i SportsAdmin. Vi vil jobbe med avvikling av arrangementsmodulen i SportsAdmin fra og med 31. mars 2021 og frem mot sommeren.

Se hvordan iSonen fungerer – og hvordan løsningen kan hjelpe din klubb med å opprette, markedsføre og administrere arrangement. På nyåret vil vi komme med informasjon om webinarer for iSonen.

Gå til isonen.com