Friidrettsgruppa vil med dette takke for minnegaven som vi mottok i forbindelse med Astrid Barbara Røste sin bortgang.