Idrettsoppgjør er NIFs nye digitale tjeneste som tilrettelegger for rask og enkel behandling av refusjonskrav knyttet til honorarer, reiser og andre utlegg. Her finner du mer informasjon om løsningen vi nå tar i bruk Les mer