Med bakgrunn i den pågående pandemien, smittesituasjonen og myndighetenes oppfordring om ikke å trene inn for voksne, har vi nå tatt en beslutning om å ikke avholde bassentreninger i vinter. Vi skulle gjerne gjort det, men det er ingen "lys i tunnellen" i forhold til lette i tiltakene. Vi venter på våren og bedre tempraturer slik at vi kommer igang igjen med fellestreninger på Randsfjorden. Ellers er det jo noen som vinterpadler litt, så mulighetene for en tur i fellesskap med noen andre er jo til stede.