Koronatiltak i Gran fra og med midnatt, natt til 27. mai 2021

Fra og med midnatt, natt til 27. mai 2021 blir det flere lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Lettelsene er en del av trinn to i gjenåpningen av samfunnet. Tiltakene gjelder inntil videre.
 
Gran Kommune - Vi ønsker at du registrerer deg uansett om du vil ha vaksinen eller ikke.
Dette gir oss i kommunen god oversikt over hvor mange vaksinedoser vi
trenger. 
 
Registrer deg i vaksinekøen

Hvis du ønsker å få vaksine mot covid-19, registrerer du deg i vår vaksinekø på følgende nettside: www.gran.kommune.no/koronavaksine Du kan få hjelp til å registrere deg ved å ringe koronatelefonen på
telefonnummer 91 11 05 80 (tastevalg to). Telefonen er åpen mandag–fredag mellom klokka 10.00 og 14.00.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
   
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
   
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere så lenge kommunene har samme smittenivå.  (Nytt)
   
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.  (Nytt)
   
 • Flere grupper kan samles på samme trenings- og øvingsarenaer hvis gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
   
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn to, dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.  (Nytt)

Koronatiltak Gran - oppdatert 260421.png

Se Gran Kommunes side for mer informasjo her.

kan du se her på Helsedirektoratet

Vedlagte filer

Tilbake