Det blir avholdt testime for nye deltakere 6 september kl 17-18. Dette er for å kunne sette barna inn på riktig kurs. Dere som har vært med før trenger ikke å komme til testimen.

Velkommen

 

Sportslig hilsen leder for svømmegruppa 

Anja Broløkken