Vi har samme lave medlemskontingent for 2023. Kontingenten er kr. 100,- pr. person for barn og ungdom til og med 19 år, og kr 200,- pr. person i husstanden som er 20 år eller mer. Har du spørsmål til medlemskontingenten for 2023 kan du ta kontakt med medlemsansvarlig på; medlem@brandbuif.no eller på mobil 95291606. Husk at du kan administrere ditt medlemskap i foreningen via; https://www.minidrett.no/ 

Betalingen går via BUYPASS som kommer opp som betalingsmottaker hvis du betaler fakturaen i nettbanken. HUSK å bruk KID nummeret på fakturaen. Du kan også betale med kort eller Vipps.

Forsikringsordningen i Nif.
Som medlem i et Idrettslag, har alle barn frem til dagen de fyller 13 år, forsikring gjennom Barneidrett- og Klubbforsikring, hvor forsikringen betales av Nif. Her er lenke til forsikringsordningen; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ 

NB:
Alle aktive, styremedlemmer, lagledere og trenere må være medlemmer. Foreldre og støttemedlemmer tar vi imot med stor takk.

Vi håper flest mulig av tidligere aktive og støttemedlemmer fortsatt vil bidra med kr. 200.-.

OBS: Har du godkjent e-faktura i nettbanken vil fakturaen komme rett dit.

For å melde seg ut av et idrettslag gjør du dette fra Min idrett.

Det er mulig å melde seg av en aktivitet/idrettsgren, eller melde seg ut fra selve idrettslaget.

  • Gå til Min side -> Medlemskap
  • Velg idrettslag fra listen -> klikk på "Vis" -> Gå til utmelding
  • Velg medlemskap som skal avsluttes

Husk ditt medlemskap er ditt ansvar.