Med stadig endrede retningslinjer og innstramminger, har vi dessverre ikke greid eller hatt muligheten til å starte opp igjen med babysvømming og lekgruppa. Med barn og foreldre fra forskjellige kohorter og instruktør i samfunnskritisk arbeidsstilling i annen kommune, har vi nå besluttet og holde steng til over vinterferien. Vi ser at situasjonen ikke har bedrett seg noe siden sist vi tok beslutning om å utsette, så vi må dessverre fortsatt avvente.

Vi holder kontakten med dere som startet på kurs høsten 2020 og informerer dere så snart vi kan.

Vi hadde håpet å kunne starte opp igjen lekgruppa nå over vinterferien, men et mer smittsomt virus som smitter betydelig letter også blant barn og unge, har gjort dette vanskelig. Vi har nå en økende smittetrend også i Gran, så anbefalingene er å fortsatt utvis stor forsiktighet. Vi er derfor nødt om å se an smittesituasjonen og eventuelle endringer i rådene både for Gran kommune og nasjonalt i en til to uker til før vi eventuelt kan vurdere å starte opp igjen. Takk for at dere er så tålmodige, sammen skal vi komme sterkere tilbake.