Med stadig endrede retningslinjer og innstramminger, har vi dessverre ikke greid eller hatt muligheten til å starte opp igjen med babysvømming. Med barn og foreldre fra forskjellige kohorter og instruktør i samfunnskritisk arbeidsstilling i annen kommune, har vi nå besluttet og holde steng til over vinterferien. Vi håper vi da kan ha forutsigbarhet og en såpass avklart situasjon, at vi kan forsøke igjen da.

Vi ser dessverre heller ingen muligheter til å starte opp lekgruppa nå. Vi håper på et stabilt lavt smittetrykk, så vi igjen kan invitere dere tilbake så snart som mulig. 

Vi holder kontakten med dere som startet på kurs høsten 2020 og informerer dere så snart vi kan.