Årsmøtet i Brandbu Idretsforening blir et digitalt arrangement i år grunnet Covid-19 smittesituasjonen.
Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent (kr 100,- under 19 år og kr 200 for øvrige) i 2020 har stemmerett. For de som ikke allerede har betalt kontingent, kan den eventuelt betales innen 1 måned før årsmøtet. Man får dermed mulighet til å avgi stemme på Årsmøtet.
  • Alle som ønsker å delta på Årsmøtet melder seg på her på iSonen, og vil motta link til arrangementet før 15. mars, alternativ påmelding her; innmeldingsskjema.
  • Møtet vil bli gjennomført i Microsoft Teams.
  • Innkalling sendes ut 1 mnd før møtet.
Forslag til møtet skal være styret ihende 14 dager før møtet, saksliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig 1 uke før møtet.