Årsmøtet i Brandbu Idretsforening blir et digitalt arrangement i år grunnet Covid-19 smittesituasjonen.
Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent (kr 100,- under 19 år og kr 200 for øvrige) i 2020 har stemmerett. For de som ikke allerede har betalt kontingent, kan den selvfølgelig fortsatt betales, men du vil ikke ha stemmerett på dette årsmøtet.
  • Alle som ønsker å delta på Årsmøtet melder seg på her, og vil motta link til arrangementet før 15. mars., alternativ påmelding her; innmeldingsskjema.
  • Møtet vil bli gjennomført i Microsoft Teams.

Som vedlegg til denne nyheten ligger alle årsmøtedokumenter. Lenk til digitalt årsmøte sendes ut til de påmeldte dagen før møtet.

Skulle det være evntuelle pørsmål til innkallingen og dokumentene kan det rettes til leder Ove Nordberg på e-post leder@brandbuif.no eller mobil 95291606.