Fra 12.04.2021 håper vi det også blir muligheter for utøvere fra Lunner kommune.