Årsmøte ble avholdt digitalt med i alt 18. stemmeberettigede. Med en liten gruppe som arrangerte møtet til stede i storstua, ble møtet åpnet av ordstyrer Bjørn Ola Skavern. Han ønsket velkommen og vi startet møtet med hyggelig utdeling av to treningsstipend og en bragdpokal.

Treningsstipend på kr. 20.000 ble tildelt Lotta Falingen og Magnus Tuv Myhre. Stipende blir utbetalt friidrettsgruppa som administrerer stipendene med utbetaling til utøverne etter kvittering for faktiske utgifter som omfattes av stipendet.

Magnus Tuv Myhre ble tildelt bragdpokal for 2020 for fremragende innsats gjennom sesongen. Vi gratulerer begge med en meget god sesong, og ønsker masse lykke til videre i karrieren.

Etter dette ble årsmøtet åpnet av ordstyrer Bjørn Ola Skavern. Årmøteprotokoll kan du laste under nyheten. 

Leder ønsket å takke alle som går ut av styret for innsatsen gjennom det vanskelige året vi har bak oss. Alle vil få en liten påskjønnelse når smittesituasjonen igjen tillater sammenkomster. 

Det ble vedtatt ny organisasjonsplan og ny organisering med daglig leder. Det betyr at Brandbu Idretsforening går fra en dugnadsbasert forening, til å bli arbeidsgiver for en ansatt. Det har vært en prosessen gjennom det siste året, som har ledet til denne beslutningen. Vider blir det nå ikke lenger egne gruppestyrer, men kun en gruppeleder. Denne kan sette sammen sitt eget arbeidsutvalg av frivillige for å drive aktiviteten i den enkelte gruppa. Når det ikke er valg til styre i gruppene, håper vi det blir enklere å rekruttere flinke foreldre og andre som brenner for sin idrett, til å bli med å organisere aktivitetene.

Siden helsesportgruppa ikke er noen egen særidrett i NIF, ble det besluttet å legge helsesvømmingen inn under svømmegruppa.

Det nye styret i foreningen er nå;

Trond Jenserud styreleder. (Direktevalg) 
 
AU: 
Trude Camilla Jåvold Hagen (nestleder) 
Vegard Øfstaas (styremedlem) 
Hanne Stikbakke Kvåle (styremedlem) 
Jeanette Engen Nordvik (styremedlem) 
Sajad Ramazani (styremedlem - ungd.rep.) 
 
Gruppeledere og derav styremedlemmer ihht org.plan: 
Friidrett – Lise Susanne Wirstad Dynna 
Fotball – Tom Jensen 
Ski – Anders Risendal Johannessen 
Skøyter – Bjørg Johansen 
Kajakk – Kjetil Flaten 
Svømming – Anja Elvira Broløkken 
Styrkeløft – Niklas Kanten 

Daglig leder er Ove Nordberg

Sittende styret ønsker å takk alle som deltok på årsmøtet.