Friidrettsgruppa må dessverre avlyse 1. løp i Gulbrandsen & Olimb karusellen 2021. Gran kommune er i perioden 12. -19. april omfattet av kapittel 5 B i Covid-19 -forskriften, som innebærer forbud mot arrangementer. På fredag anbefalte rådmannen i Gran kommune å videreføre disse reglene en uke til. Friidrettsgruppa forholder seg til denne anbefalingen, og har derfor avlyst løpet.


Tredje løp er planlagt torsdag 29. april. Vi kommer med oppdatert informasjon når vi vet om det blir mulig å gjennomføre dette løpet.